Ellenabbsfortet
Aspö ligger ved indsejlingen til Karlskrona og har været befæstet siden 1680.
Ellenabsfortet blev besluttet i 1897 og arbejdet startede i 1900 og var færdigt i 1904
Fortet kan bedst beskrives som et panserskib placeret på land, med en fortkrop omgivet af en stormgrav af samme princip som det ses på det danske fort Garderhøjfortet.

Ellennabbsortet blev sprængt ned i fjeldet og rummede Ammunitionsmagasiner, maskinrum, telefincentral, opholdsrum, hospital og køkken. - bygget i sten og beton.
Fortet har gennem mange år været forladt og låst og er nu helt tilvokset. Mange rum og tunneler er yderligere fyldt med vand.
Bemærk tjærebelægningen som nu helt skaller af. I perioden fra 1940 - 1970 blev fortet anvendt som øvelses - og skydeplads
Egentlig var det meningen at fortet skulle bestykkes med nye kanoner specielt udviklet til kystartilleribrug. Sådan gik det ikke, idet fortet af sparehensyn blev forsynet med 3 kanontårne med hver to 25 cm kanoner. Disse gamle kannoner model 1885 stammede fra 3 svenske panserskibe. Allerede ved monteringen var de i dårlig stand og var besværlige at betjjene. Bare det at elevatorerne til ammunition var kædedrevne gav problemer. Disse kanoner blev da også allerede fjernet i 1936.
Senere blev fortet forsynet med 2 stk. 57 mm kanoner i pansertårne, placeret på fortets kanter i 1903. Disse kanoner findes stadig i fortet.
Monogrammet på billedet for neden er Kong Oskar II

Observationsplads under det beskyttende panserhoved

Links:
http://www.marinmuseum.se/ http://www.navalcity.org/htmlsidor/orlogsstaden.htm

Litteratur:
Kustförsvar
Från kustbefästningar til amfibiekår,
2002
Melin, Olle Befästningspark Karlskrona, 2001 Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, førsta delen, 2004
Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, andra delen 2004
Karlskrona
Ett världsarv
1999
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006