Batteri Ellenabben
Batteri Ellenabben på Aspö er et moderne batteri bestående af 3 stk 7,5 cm kanoner i panserkupler. (7,5/57). Kaliber: 7,5 cm Modelår: 1957
Ialt blev der i Sverige bygget 30 batterier fordelt på 3 serier i perioden 1960 - 1975. Serie 1 &2 blev bygget i en tiårsperiode fra begyndelsen af 1959.

Flere af de første batterier blev bygget som sammenhængende tunnelanlæg, hvor både kanoner og ildledelse var placeret sammen. Afstanden fra tunnelsystemet til jordoverfladen er fra 15-20 meter.
Batteri Femöre udenfor Oxelösund er et godt eksempel på første serie.

Der blev dog også bygget batterier uden centraltunnel, som f.ex batteriet i Karlshamn.

Man blev dog klar over at batterierne i første serie, med sammenhængende tunnelanlæg var noget udsatte og nemme at slå ud. Bare en enkelt fuldtræffer kunne give problemer.
I den anden serie er kanoner og ildledelse bygget som separate anlæg, uden forbindelse med hinanden.

Der findes ialt 4 forskellige varianter af 7,5/57 batterierne. Serie 1 med centraltunnel og serie 1 uden centraltunnel, begge varianter med mere plads til mandskabet i kanonen:
Serie 2 havde noget mindre plads for personalet i kanonen. Ved serie 2 var en af kanonerne bygget sammen med ildledningen. Serie 1+2 havde samme slags ildledning.

Målsætningen for begge serier var at de skulle kunne holde til en fuldtræffer fra en 500 kilos bombe. Ligesom de også havde en vis beskyttelse mod effekten af et angreb med kernevåben.

Serie 3 batterierne blev bygget fra 1970 og frem, hvor hver del af batterier er opført selvstændigt. På den måde er det svært at slå hele batteriet ud ved et angreb. Batterierne har en god beskyttelse mod konventionelle våben og kernevåben samt angreb med gas.Serie 3 batterierne havde en mere moderne og tidssvarende ildledning.

De dele som ligger dybest i de nedsprængte grotter, består af 5 etager samt en etage 0. Hullet i bjerget er ca 20 meter og inderbygningen er ca 12 meter høj og står på fjedre, for at give maksimal støtte mode rystelser i jorden.

I forbindelse med reorganisering af det svenske kystforsvar i forbindelse ved Sovjetunionens opløsning, blev det besluttet at afvikle samtlige batterier i alle3 serier.

Enkelte batterier som Femörefortet , Batteri Ellenabben og Hemsö fästning vil blive bevaret som eksempler på svensk befæstningskunst.Derudover er Furuvik bevaret som museum.

Batteri Ellenabben består af 3 kanoner, 2 bunkere til ildledning, lasermålestation og ammunitionsbunkere.
Batteriet er et godt eksempel på et batteri af serie 3 og ved mit besøg i 2005 var der offentlig adgang til dele over jord.

Bemærk kanonrørets fastgørelse til sikring ved atomangreb
Nedgang til den ene kanon
I forgrunden ses Ellenabbsfortet og bagerst i billedet kanonen til batteri Ellenabben.
Befæstningskunst gennem 100 år.
Lasermålestation
Nedgang til lasermålestation
Her i sommeren 2007 begynder man at afvikle batteriet, således at der kun bliver en enkelt kanon tilbage, måske som et kommende museum.

Links: http://www.transit.se/~carlerk/KA.html Femörefortet Hemsö fästning

Litteratur:
Melin, Olle Befästningspark Karlskrona, 2001 Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, førsta delen, 2004
Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, andra delen 2004
Karlskrona
Ett världsarv
1999
Kustförsvar
Från kustbefästningar til amfibiekår,
2002
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006