Aspøberg
For at forstærke artilleriforsvaret af Karlskrona, besluttede den svenske rigsdag i 1914 at der på Aspø, i Karlskronas skærgård, skulle bygge et batteri bestående af 4 stk. 30,5 cm. haubitser anbragt i åbne kanonbrønde Den kraftigste kanontype nogensinde i Sverige. Haubitserne blev fremstillet af Bofors og der blev også solgt et antal til Norge.

Granaterne vejede 365 kilo og selve kanonen vejede 101 ton. Den maksimale skudvidde var 19 kilometer. De tunge granater blev transporteret via en hængebane fastgjort i loftet fra ammunitionsmagasinet i tunnelsystemet og frem til haubitseren.

Arbejde med at anlægge kanonstillingerne begyndte i 1919 og blev først afsluttet i 1924.
De 4 batterier blev opstillet i en firkant forbundet med tunneler nedsprængt i klippen. I centraltunnelen var der ammuniotionsmagasiner, indkvartering, varmecentral og køkken.

Kanonbrønden der er nedsprængt i fjelden er 14 meter i diameter. Fra brønden gik en trappe ned til tunnelsystemet.

Batteriet blev mobiliseret i 1939 og var bemanden gennem hele 2. verdenskrig. I 1960 blev batteriet nedlagt og i 1960 blev kanonerne solgt som skrot.

Frem til 1980 fungerede området som kommandoplads. I begyndelsen af 2000 blev hele tunnelsystemet samt de tre kanonbrønde plomberet, så der i dag kun er en enkelt kanonbrønd, som man kan gå ned i.

Øvelse med den ene haubitz
Aspöberg er nu blevet indrettet som et museum for kystartilleriet

Links:
Museet på Aspöberg

Litteratur:
Melin, Olle Befästningspark Karlskrona, 2001 Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, førsta delen, 2004
Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, andra delen 2004
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006