Atlantvolden - Fanø
Batteri Grådyb der ligger nord for Fanø Bad blev påbegyndt 1943 og var endelig færdigt i 1945.

Armeringen bestod af 4 stk. 15 cm. skibskanoner, monteret i pansertårne, med 2 kanoner i hvert tårn. Kanonerne stammede fra slagskibet Gneisenau hvor de fungerede som sekundær armering To af disse dobbelte pansertårne blev flyttet til Fanø, efter at Gneisenau var blevet svært beskadiget ved et allieret bombeangreb i juli 1942

Gneisenau var armeret med ni 28 cm. kanoner som hovedarmering og tolv 15 cm kanoner som sekundær armering. Heraf var de 8 monteret i tvillingetårne.Kanonerne blev anvendt til kystforsvar og havde en rækkevidde på 22 km.

Som noget helt specielt blev batteriet efter krigen overtaget af det danske søværn som vedligeholdt det indtil 1951, hvor kanonerne blev overført til Stevnsfortet syd for København.

Udover de to kanonbunkere omfattede batteriet en ildleder- og afstandsmåler2 ammunitionsbunkere samt talrige mandskabsbunkere. . Et større stykke betonvej er også bevaret i området.

Den sydlige kanonbunker ses i baggrunden bag vejen op mod klittoppen. I forgrunden ses ildlederbunkeren.
Resterne af den sydlige kononbunker ses th. i billedet, med ildlederbunkeren i baggrunden
Betonvej anlagt fra Fanø Bad ud til batteriet
Bunker til 2 stk. 15 cm kanon Regelbau 184
Bunker placeret i forreste klitrække i batteri Grådyb
Ildlederbunker

I området mellem Ringkøbing Fjord og Ribe blev der under krigen anlagt i alt 1300 bunkers.
På Fanø blev der anlagt 300 bunkers p.g.a. øens strategiske placering ved indsejlingen til Esbjerg.

I området blev der placeret mere end 50 kystartillerikanoner med an kaliber over 10 cm.
Halvdelen af disse kanoner var placeret på Fanø .
Fanøs kystartilleri bestod af 5 stillinger, hvoraf de 3 stillinger var placeret på øens nordende, alle i bunkers.
Antiluftskyts med en kaliber fra 2 til 3,7 cm. var koncentreret på Fanøs nordlige ende.

Fanø Nord 10,5 cm flakbatteri
Batteriet var et led i forsvaret af den vigtige havn i Esbjerg mod flyangreb og invasion. Der lå tilsvarende batterier på fastlandet omkring Esbjerg ved Femhøje, Gjesing og gammelby.

De første bunkers blev støbt i 1043 og hele batteriet var operationsklart i 1944 og består af 4 bunkers regelbau 243, hver med en 10,5 cm flakkanon.
For den tid var kanonerne meget moderne med automatisk lader og tilhørende målradar.

Ildledelsen foregik fra en bunker regelbau 244 .
Der blev også bygget 2 store ammunitionsbunkere regelbau 246, samt en række mandskabsbunkere, deriblandt en sanitetsbunker regelbau 638.
Mellembunkerne kan man stadig se flere af løbegravene, der forbandt de enkelte bunkers

Batteriet var i aktion når formationer af bombefly var på vej fra og til deres mål i Tyskland.
Den største aktion fandt sted d. 27. august, hvor Esbjerg lufthavn blev bombet af 61 b-17 bombefly (flyvende fæstninger” med en tilhørende jagereskorde på 63 mustangfly. Et af bombeflyene og 2 eskorder blev skudt ned af tyskerne. Lufthavnen blev i øvrigt stærkt medtaget og kom aldrig til at fungere som lufthavn igen.

På Fanø Turistbureau kan man købe brochurer om batteriet, der nu er tilgængeligt for besøgende. Medbring dog en kraftig lommelygte.

Flakbatteri Odden


Links:

Atlantvolden på Fanø
Fanø unden den 2. verdenskrig, 2003
Andersen, Jens & Rolf, Rudi
German bunkers in Denmark, 2006
Andersen, Jens
Tysk invasionsforsvar i Danmark, 2007
Litteratur: