Bornholm

På Bornholm findes der ved Dueodde 2 meget store kanonbunkere, der aldrig blev bygget færdige og ej heller forsynet med kanoner. De skulle have rummet 2 stk . kanoner af samme type som i Hanstholm og Kristianssand. Oprindelig var der planlagt hele 4 kanonstillinger, men til de to nåede man kun at lave en udgravning, der så senere blev tildækket.

I maj 1941 blev byggeriet standset, idet tyskerne ønskede at rykke forsvaret af Tyskland længere mod øst. Det var efter angrebet på Polen 
En del af de tiloversblevne materialer blev derfor udskibet, for at blive sejlet til Kristiansand, for at blive brugt i Batteri Vara.
Der var også planlagt kanonstillinger på Bormholms nordspids. Sammen med disse kanonstillinger på Bornholm, kunne tyskerne standse skibstrafikken i Østersøen


Links:

Litteratur:
Andersen, O.
Tyske Befæstningsanlæg på Bornholm, 1978
Sørensen, Egon
Tyske og russiske aktiviteter på Bornholm
under 2. verdenskrig