Bunkermuseet
Nord for Frederikshavn havn blev der under krigen anlagt en mindre befæstning – kaldet ’Batteri Nord’. Dette anlæg bestod af 24 svære og lettere betonbunkers. Blandt disse var en ildledelsesbunker af typen Regelbau FL 244. Den blev bygget i 1943 og har sandsynligvis haft en bemanding på cirka 35 soldater. Bunkeren har rummet en optisk afstandsmåler, placeret under en panserkuppel, til brug for batteriets skydning mod luftmål.

Størstedelen af Bunkermuseet er indrettet i netop denne bunker, og flere af dens rum er genskabt, som de så ud ved krigens afslutning i 1945.

Udover ”Batteri nord” var der et ”Batteri syd” , der var noget større og placeret i de strategisk vigtige bakker syd for Bangsbo – et område der i dag hører under Søværnet og kaldes for Bangsbo Fort og Niels Juel's kanoner.

Sidstnævnte er nu åbent for publikum og består af en række bunkere og 3 skytsbunkere. I hver skytsbunker står der en 15 cm kanon fra artilleriskibet Niels Juel

Grunden til at disse batterier blev opført var den tyske besættelse af Danmark og Norge

Batterierne var nødvendige for at sikre havnen og forsyningslinien til Norge.

Tyske tropper, krigsmateriel og andre forsyninger blev gennem hele Verdenskrigen med tog ført op igennem Jylland til Frederikshavn, hvorfra turen gik videre til Norge med skib. Dermed fik Frederikshavn og især havnen, stor strategisk betydning for Værnemagten.

Af den grund befæstede tyskerne havnen massivt og anlagde mere end 300 bunkers i og omkring Frederikshavn. Dermed var der tale om den næststørste koncentration af forsvarsanlæg i Danmark.

Ildlederbunker for tungt luftværn type Regelbau Fl 244, med optisk afstandsmåler.

Bangsbo Fort Frederikshavn befæstet
Links: Bunkermuseet

Litteratur:
Kystartilleri i Danmark 1940-45, 2003