Fjell Festning
Er et kystforsvarsanlæg bygget af den tyske besættelsesmagt under anden verdenskrig.
Formålet var at beskytte indsejlingen til Bergen på den norske vestkyst.

Anlægget bestod af et pansertårn bestående af 3 kanoner på 28,2 cm. Kanonen var oprindelig skibskanon på slagkrydseren Gneisenau.
Udover kanonen blev der bygget et stort luftværnsbatteri, der var aktivt under allierede bombeangreb mod Bergen.

Selve kanonen blev aldrig brugt i kamp.
Arbejdet med anlægget blev begyndt i Juli/august 1942 og var færdigt så kanonen kunne prøveskydes d. 12. Juli 1943, men fortsatte helt frem til den tyske kapitulation i 1945.

Efter krigen blev anlægget overtaget af det norske forsvar, hvor det fortsatte som et regulært kystfort frem til 1960, hvor kanonen blev skrottet. Forsvaret forlod området i 2004, hvor området af riksantikvaren blev fredet som et militært kulturminde.

Hvor kanonen var placeret har man nu bygget en kuppel og nedenunder er der en trappe ned i kanonbrønden.

Fjell Festning er et søsteranlæg til Austråt fort og her en kanonen bevaret som del af et museum. De to forter supplerer hinanden ganske godt, idet den store kanon er bevaret på Austråt fort, men her er der ingen omgivende befæstningsanlæg. De findes til gengæld ved Fjell Festning, men her mangler så kanonen.

Fra d. Januar 2008 er Fjell Festning en del af Museum Vest:


Links: http://www.kystfort.com/fjell_11_504_1.html

http://tjenester.kulturnett.no/quiz/playgallery.php?quizID=462 http://www.museumvest.no/index.php?action=static&id=48

Litteratur:
Kobbeltveit, Olav
Fjell Festning i krig og fred; 2006