Glomma Linjen
Norges Maginotlinje

Glomma Linjen blev etableret som en konsekvens af unionsopløsningen mellem Norge og Sverige i 1905, hvor der blev etableret en demilitariseret zone på grænsen mellem Norge og Sverige.
Norge måtte samtidig forpligte sig til at ødelægge de forter og befæstningsanlæg, som lå indenfor denne zone,
Norge stod dermed uden et effektivt forsvar mod en eventuel angriber fra øst (Sverige)
Glomma Linjen, der har navn efter elven Glomma, består af en række forter og batterier beliggende på østsiden af Glomma.
Linjen blev i sin tid kaldt for Norges Maginotlinje, og blev foreslået bygget af den norske general Georg Stang.
Batterierne var åbne kanonstandpladser, men med dækningrum for mandskab samt bunkere for ammunition.
De 4 panserforter, Trøgstad, Høytorp, Ravneberget og Greåker var sprængt ned i fjeldet og ydede dermed god beskyttelse for mandskabet.

Det største fort er Høytorp fort, der nu fungerer som museum med egen hjemmeside.

Høytorp fort
12 cm tårnkanon fremstillet i Frankrig var fortets hovedarmering. Tyskerne fjernede alle kanonerne i 1942. Tilsvarende kanoner fandtes på Frederiksstens fæstning, hvor billedet stammer fra.

Links:

Linn, Kurt Ole
Forsvarsverk langs Glomma, 1998
Stangeland, Gro
Norges bedste værn og fæste, 2001
Klar til strid. Kystartilleriet gjennem århundrene, 1999
Litteratur: