Fredriksten Festning
Fredrikstens Festning - Norges Verdun

blev bygget som erstatning for Bohus fæstning, der blev afgivet til Sverige i 1658. I årene frem til 1905 blev fæstningen udvidet og fik tilført ny armering. I årene efter fredslutningen mellem Norge og Sverige i 1905, blev alle våben demonteret og fjernet fra fæstningen.

Prins Christians bastion med genopstillet kanon fra 1905
Fredriksten er et stort bygningsværk med en murflade på ialt 20 000 m2. De første forsvarsanlæg i Halden blev anlagt i 1643-45. Den 28. juli 1660 udstedte Frederik d. 3 et kongebrev på at der skulle bygge en stærkere fæstning, her ved den nye grænselinie mod Sverige. Den kom til at hedde Frederiksten.

Fæstningen blev lagt på to parallelle fjelrygge. Mellem disse findes citadellet med en række gamle interessante bygninger.

På Frederiksten er der en række mindesmærker, bl.a. en mindesten for, som markerer stedet hvor Karl XII blev skudt under belejringen i 1718. Fæstningen har også flere museer med oimfattende krigshistoriske samlinger.

Frederiksten har været belejret og angrebet ialt 6 gange, men er aldrig blevet indtaget. Mest kendt er den svenske konge Karl XII to forsøg på at erobre fæstningen.


Links: http://www.nasjonalefestningsverk.no/fredriksten/index_html

Litteratur:
Stangeland, Gro
Norges bedste værn og fæste
Nasjonale festningsverk, 2001
Klar til strid. Kystartilleriet gjennem århundrene, 1990