Hegra Festning
Fortet blev bygget på baggrund af unionsopløsningen mellem Norge og Sverige, hvor Karlstad-overenskomsten fastlagde at der ikke måtte være befæstningsanlæg tæt på grænsen fra Svinesund til Elverum
Nær grænsen lå der 2 helt nye forter .Disse blev demonteret og kanoner og udstyr blev sendt til Trøndelag, hvor Hegra fort blev bygget i 1906.
Fortet bestod af 300 meter gange og tunneler sprængt i fjeldet.

Armeringen var 2 stk. kanoner kaliber 7,5 cm, 4 stk. kaliber 10,5 cm og feltkanoner kaliber 8,4 cm. Og rækkeviden var fra 6 til 9 km.
Fortet blev bygget som et spærrefort, der skulle forhindre svenske styrker i at angribe Tronhjem.
Fortet blev lagt i mølpose i 1926.. Utstyret på Fortet blev demontert og placeret bag festningsporten.

Den 9. april 1940 lå Hegra Fæstning øde og helt dækket med sne.

I forbindelse med den tyske besættelse af Norge, lykkedes det at mobilisere en del af hæren, som ankom til fortet under ledelse af major Hans R. Holtermann.
Efter at have boet i barakker ved fortet i 2 dage, blev de beskudt af tyske fly. Derefter flyttede hele mandskabet bestående 250 personer ind i fjeldanlægget.
Først d. 5. mai 1940 måtte Holtermann overgive sig efter næsten 1 måneds kamp mod tyskerne.

Efter 1945 var det norske forsvar ikke længere interesseret i fortet og Hegra Kommune overtog fortet, for at bevare det som nationalt mindesmærke


Links: www.gfsa.no/heg/ http://www.hegrafestning.no/
http://www.nasjonalefestningsverk.no/hegra/index_html

Litteratur:
Brox, Karl H.
Fra Hegra til Haltdalen