Hvide Sande
I slutningen af krigen anlagde tyskerne to bunkere på troldbjerg i Hvide Sande.
Den ene var en observationsbunker, den anden en mandskabsbunker.
Observationsbunkeren skulle fungere som obersevation i forbindelse med en evt. landgang ved Hvide sande, samt levere oplysninger til det artilleribatteri der lå ved Stauning på den anden side af Ringkøbing Fjord.
Dette batteri var forsynet med 4 franske kanoner fra maginotlinien. Kanonerne havde en kaliber på 19,4 cm. og med en række vidde på ca. 20 km., kunne de række fra Nymindegab til Houvig.
Observationsbunkeren er nu åben og tilgængelig, ligesom der er opsat plancher, der fortæller om stillingen.
Fra Troldbjerg hvor bunkeren er placeret er der iøvrigt en flot udsigt ud over Ringkøbing Fjord og indsejlingen til Hvide Sande.
Observationsbunker med intakt panserkuppel
Regelbau R666
Fra panserkuplen blev der foretaget observationer af lokal karakter, men herfra blev også kanonerne ved Halby øst for Ringkøbing dirigeret.
R 668
beregnet til 6 mand

Links: http://home7.inet.tele.dk/steen-h/Stauning.htm

Litteratur:
Anthonisen, Bent Bågøe
Atlantvolden ved Ringkøbing, 1983
Andersen, Jens
German Bunkers i Denmark, 2006