Karlskrona
Svensk flådebase med bygninger og befæstningsanlæg gennem 300 år.
Da flådebasen i Karlskrona blev anlagt, havde den en naturligt beskyttelse i form de af øer der ligger udenfor byen.
Hele 7 indløb er der til flådebasen, men datidens store orlogsskibe kunne kun passere sundet mellem 2 af øerne: Tjurkö og Aspö. Her er sundet kun ca. 1300 meter bredt.

På den tid havde artilleriet en skudvidde på 600-700 meter, så de var nødvendigt at befæste begge sider ad sundet.
I 1680 påbegyndte man bygningen af Drottningskär og Kungsholmen på den modsatte side.
Da det riflede skyts blev indført, kunne man skyde meget længere og Drottningsskär blev derfor nedlagt som fæstning i 1871 og har beholdt sit oprindelige udseende.
Derimod er befæstningerne på Kungsholmen bygget om og forandret løbende gennem alle årene. Således blev der i 1860 opført en række panserbatterier.
Kungsholmen er i dag det fort i verden, der uafbrudt har været længst bemandet, nemlig i 320 år.
I dag har Kungsholmen dog udspillet sin rolle som krigsbefæstning, men er fortsat et vigtigt øvelsesområde for flåden i Karlskrona.

Karlskrona bærer præg af mange års militær tilstedeværelse, idet mange bygninger i byen har militær oprindelse.
På 2 af holmene blev der i 1724 anlagt 2 store krudthuse. Lidt længere ud i indløbet til flådebasen, blev der i 1860-tallet bygget 2 tårnet som en del af det indre havneforsvar. Tårnene ved navn Kurholmen og God natt blev bygget i en tid hvor der skete store ændringer både hvad angår krigsskibe og artilleri.

Det betød at tårnene allerede var umoderne før de var færdigopført. Og de kom derfor aldrig til at indgå i krigsorganisationen.


Links:
http://www.marinmuseum.se/ http://www.navalcity.org/htmlsidor/orlogsstaden.htm

Litteratur:
Melin, Olle Befästningspark Karlskrona, 2001
Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, førsta delen, 2004
Högberg, Leif
Blekinge Det hemliga landskapet, andra delen 2004
Karlskrona
Ett världsarv
1999
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006