Kastrup Fort
Kastrup fort blev anlagt i 1886-87, som et led i Københavns Søbefæstning, der igen var en del de befæstningsværker, der blev opført rundt om København.

Ringen bestod af Vestvolden samt en række landforter og batterier. Endelig blev der opført en række søforter som f.eks. Middelgrundsfortet.

Sammen med Middelgrundsfortet skulle det dække den sydlige indsejling til København.

Fortet blev aldrig taget i brug i forbindelse med en krigsmæssig situation, men under 1. verdenskrig ,var det i alarmberedskab.
Allerede i 1922 blev man klar over at den slags forter, var forældede overfor den ny tids våben, såsom langrækkende artilleri og i 1925 overtog Københavns kommune fortet og omdannede det en folkepark.

Fortet er omgivet af en ca. 25 – 60 meter bred voldgrav, der er op til 3 meter dyb.
Hovedarmeringen var 4 stk. 30,5 cm kanoner, der var anbragt mellem de store ammunitionsdepoter.

Fundamenterne til de fleste kanoner er nu tildækket

Fakta:
  • Opført 1886-87
  • Nedlagt 1925
  • Søfort
  • Parkområde
  • Kasematter bevaret
  • Offentlig adgang
Der blev bygget to kasematter på hver siden af kanonerne, der var adskilt af traverser.

Kasematterne blev opført som ammunitionsdepoter, hvor væggene består af 1½ m beton, dækket af ca. 30 meter jord.

Efter datidens forhold kasematterne bombesikre.

Fra hver kasemat udgik der 2 murede gange ud til en af de store kanoner, hvor man kunne transportere ammunition

Ovenpå blev der indrettet udkiksposter og en ildlederstation med kikkerter og afstandsmålere.

Flere steder på Kastrup Fort kan man se hvidtørn, der var datidens narurlige pigtråd.

Fra toppen af fortet er der en fantastisk udsigt ud over Øresund over mod Malmø.


Links: Brochure om Kastrup Fort www.grandts.dk/Amager/kastrupfort.htm

Litteratur:
Guide til Københavns befæstning :
900 års befæstningshistorie, 1996