Kongelunds Fort
Kongelunds batteri blev anlagt på strandengene på Amagers sydvestkyst i 1914-16 efter beslutning ved forsvarsloven i 1909.

Det var et delvist lukket, firkantet fort med betonbygninger indbygget i jordanlæggene samt med en fritstående betonkasernebygning i batterigården.

Fortets opgave var sammen med Avedøre Batteri at hindre fjendtlige skibe i at træne ind i den nordlige del af Køge Bugt, samt i samarbejde med Dragør Fort at forhindre fjendtlige enheder i at trænge ind i sejlløbet Drogden op mod København

Batteriet var bestykket med 4 stk. 29 cm haubitzere samt 4 stk. 75 mm og 2 stk.47 mm kanoner.

Haubitsbatteriet kom fra Lynetten i 1915. Flytningen af disse 2 store kanoner med en vægt på 11 tons foregik på blokvogne, trukket af 2 damptromler. Skaderne på vejene var ret betydelige.

Haubitzerne var opstillet på 2 dobbeltbriske af beton bag et 4 m højt brystværn med mulighed for at sigte hele horisonten rundt.

1959 laves Kongelundsfortet om til radarstation for NIKE rakatterne.1982 nedlægges Kongelundsfortet og i 1996 overdrages fortet til Dragør kommune.

Fakta:
  • Spærring af indsejlingen til København
  • Opført 1914-16
  • Radarstation 1959
  • Nedlagt 1982
  • Overtaget af kommunen
29 cm. Haubitz med en rækkevidde på 10,3 Km.
I 1938 blev det ombygget og fik en ny hovedarmering, der bestod af 4 15 cm. kanoner og nu fik det navnet Kongelundsfortet. Kanoner stammede fra det i 1934 ophuggede kystforsvarsskib Herluf Trolle

I 1959 blev det ombygget til kommandostation for et rakatbatteri

Fortet blev nedlagt i 1996, hvor det overgik til Dragør kommune.


Links:

Litteratur: Housted, Erik
Befæstningsanlæg i Dragør kommune, 1980