Batteri Malmø
Batteri Malmø (7,5 / 57 ver 2) ved Lernacken, blev færdigt i 1967.

Batteriet bestod af 3 stk. 7,5 cm kanoner i pansertårne, med tilhørende ildledningscentral samt målestation.
Denne type batterier blev i årene 1962-1975 bygget mange steder langs de svenske kyster. Ialt 30 kystartilleribatterier i 3 forskellige serier blev der bygget. Batteriet i Malmø var af serie 2.
En samlet fortegnelse over alle batterier i sverige kan ses på denne webside: http://www.transit.se/~carlerk/KA.html

Batteriet i Malmø blev afviklet i årene 2000-2001, hvor også mange af de andre batterier blev afviklet efter beslutning i den svenske rigsdag.

Det eneste som er bevaret er målestationen, som ligger ovenfor den tidligere udstillingsbygning i forbindelse med byggeriet af Øresundsbroen Bygningen af Øresundsbroen havde medført at batteriet ikke længere kunne skyde mod syd ud over Øresund.


Links:
http://www.transit.se/~carlerk/KA.html
www.bunker.nu http://www.beredskapsmuseet.com/ Debatforum om svenske forsvarsanlæg

Litteratur:
Høgberg, Leif Städernes försvar, 2003
Tidsskrift om befæstningsanlæg i Sverige
www.bunker.nu
Högberg, Leif Städernes forsvar, 2002
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006
Högberg, Leif
Städernes försvar, 2005