Befæstningsanlæg omkring Metz og Thionville
Omkring byerne Metz og Thionville i Franking har der siden 1864 ligget en række befæstninger, der løbende gennem årene er blevet opgraderet, for at følge den militæreog politiske udvikling.

Byens Metz ligger stategisk placeret ved floden Mosel 56 km, syd for Luxembourg

Det startede med nogle franske forter bygget omkring 1864. Efter krigen med Tyskland i 1870-1971 mistede Frankring Lorraine.Tyskerne byggede videre på de franske forter.

Sammen med befæstningen ved Thionville, dannede forterne omkring Metz en 40 kilometer lang befæstningslinie, med floden Mosel som baggrund.

Moselstillingen som tyskerne kaldte den, bestod af 11 større forter (festen)

Befæstlingslinein blev udviklet over en periode på 45 år fra 1871 til 1916 og omfattede traditionelle trekantede jordgravede forter , videre over befæstningsanlæg meget lig den senere Maginotlinie.

Bygningen af Moselstillingen kan opdeles i 3 perioder:

1. periode fra 1871 - 1981 var det de gamle franske forter som man byggede videre på. Disse forter lignede meget de belgiske forter ved Liege.

2. periode fra 1885 - 1999 blev de fanske forter bygget at sten og dækket med jord forstærket med Beton og stål.

3. periode fra 1899 -1916 blev der bygget en række helt nye forter med datidens nyeste teknik.

Moselstillingen har en unik historie idet den blev opført sidst i 1800 tallet af Tyskerne, som et forsvar mod Frankrig.

Senere efter 1. verdenskrig, blev forterne en del af Maginotlinien, som et forsvar mod tyskerne.

Under 2. verdenskrig blev forterne brugt af de tyske styrker, der var på tilbagetog. Forterne sinkede den allierede fremrykning i flere måneder.

Flere af forterne er blevet åbnet som museer.


Links:

Litteratur:
The German Fortress of Metz 1870 - 1944.
Osprey Publishing, 2008