Skåne-linjen
I sommeren 1938 startede den svenske forsvarsstab rekognosceringer langs Skånes og Blekinges kyster for at finde velegnede placeringer for bygning af kystbefæstninger.

Ønsket var at forstærke strandforsvaret mod et eventuelt angreb fra Tyskland.

Skånelinjen eller son den også kaldtes Per-Albin linjen er sveriges længste bygningsværk fra tiden før 2. verdenskrig.

Linjen løber rundt langs hele Sydsveriges kyst fra Laholmsbugten til Kalmarsund.

Den første bunker blev bygget i maj 1939 og lå ved Revhusene et lille fiskerleje i nærheden af Ystad.

Den blev bygget i årene 1939-1942 for at hindre en tysk anvasion.

Linjen består hovedsagelig af bunkere placeret direkte på stranden eller i nærheden af stranden, eller i nærheden af stranden.

Under den kolde krig blev linjen udbygget og moderniseret, idet linjen var en del af invasionsforsvaret under den kolde krig.

Linjen var færdig efteråret 1940 og bestod af i alt 1063 anlæg, men forstærkning blev fortsat gennem hele krigen og en vis modernisering fandt også sted også efter krigen.

Flere befæstninger blev således forsynet med kampvognstårne fra gamle og skrottede kampvogne.
Ikke kun stranden blev befæstet, men også større byer som Malmø, Ysted ,Trelleborg og ikke mindst Helsingborg blev befæstet, idet flere kælderrum blev ombygget og forsynet med skydeskår til maskingeværer. Desuden blev der også opbygget spærrelinjer bestående af store betonklodser, således at en invasion blev besværliggjort.

Betonklodser som spærreline ved stranden i Landskrona. Opgaven var at forhindre panserkøretøjer i at gå i land på kysten. Lignende panserhindringer ses ved Falsterbo-kanalen
De fleste bunkere langs stranden var forsynet med den slags udkik
Bunker syd for Helsingborg.Oprindeligt forsynet med tårn fra en kampvogn
Under opførelsen af Skånelinien blev det hurtigt klar at der var behov for andre typer bunkere, end dem langs Blekinges kyst.
Bunkerne langs Øresunds kyst skulle kunne klare granater fra 21 cm kanoner fra krigsskibe, samt flybomber på 300 kg.

Skånelinjen langs kysten syd for Malmø
Denne bunker ligger langs langs strandvejen i Malmø mod Limhamn og var beregnet for en 37 mm panserværnskanon. Desuden var der to andre skudåbninger i bunkeren - til 2 maskingeværer.

Denne og en række andre bunkere i området, blev bygget som en slags ekstra linie bag Skånelinien fra 1940 .

Panserværnskanonen gav ekstra støtte til den første linie.

Skånelinien som en slags frilandsmuseum

Den svenske regering har besluttet at 18 bunkere i Skånelinien eller Per Albin linien, som den også kaldes, skal bevares foe ftertiden, som en slags museum.
Bunkerne ligger omkring Helsingborg og bliver en slags frilandsmuseum for befæstningsanlæg.

Bunkerne var i tjeneste fra 1940 og helt frem til 1990, som en slags invasionsforsvar under den kolde krig. I området ligger der mange forskellige typer bunkere.

De er således er med til at give ert godt billede af Skånelinien i perioden fra 1040 og op til vore dage.

Bunkerne er derfor ved at blive sat i stand og malet. Enkelte af bunkerne får også sin gamle indretning tilbage f.ex. med en panserværnskanon.

Projektet kan følges på denne webside: www.bunker.nu

Syd for Limhamn, med udsigt til Øresundbroen ligger der i strandkanten en række bunkere for maskingeværer.

Links:
www.bunker.nu http://www.beredskapsmuseet.com/ Debatforum om svenske forsvarsanlæg

Litteratur:
Høgberg, Leif Städernes försvar, 2003 Högberg, Leif
Städernes försvar, 2005
Tidsskrift om befæstningsanlæg i Sverige
www.bunker.nu
Högberg, Leif
Militär udflykt, 2006
Högberg, Leif Skåne-linjen, 2000