Trekroner Fort
Søfort ved indsejlingen til København.
Det første Trekroner, som fungerede i perioden 1713-1731, lå nordligere end det nuværende, der blev anlagt 1787 og udvidet 1828. 1864-69 opførtes kassematbygningen i beton og et fyrtårn af jern.

Kanonerne blev placeret på taget af kassematbygningen og langs fortets facer og flanker.

Under 1. verdenskrig var Trekroner bemandet med 750 soldater. Derefter tjente fortet som skolefort og blev nedlagt i 1932. I årnene 1934-40 fungerede det som udflugtssted. Under 2. verdenskrig brugtes Trekroner af den tyske besættelsesmagt. Siden stod fortet tomt indtil 1984, da Statens Bygningsfredningsfond købte det.

Fra Trekroner kan man ude i Øresund se de andre forter i forsvarskæden: Flakfortet og Middelgrundsfortet.

Kassematbygningen er opført 1864-69 i beton, som dengang var et helt nyt materiale.

Kassematbygningens indre, der er i to etager, består af en række tøndehvælvede rum på hver side af langsgående forbindelsesgange. I underste etage var der køkken og beboelse for de menige soldater. i Mellemste etage mod havet var der skytskasematter til kanoner og mod havnen var der beboelse og ophold for officererne. På øverste etage (dækket) var der åbne batterier

15 cm bagladekanoner fra 1885. Tidligere opstillet i kasematbygningens mellemste etage.

Links: http://www.sns.dk/byer-byg/Netpub/trekroner/trekron.htm

Litteratur: Wismann, Tom Trekroner : et søforts historie 1787-1996, 1996 Guide til Københavns befæstning : 900 års befæstningshistorie, 1996